Amazon Associates Central cũng hút tệ như Ủy ban

Hoa hồng yếu không phải là vấn đề duy nhất của Amazon với Chương trình liên kết của họ. Trang web xây dựng liên kết của họ cũng khủng khiếp nếu không muốn nói là tệ hơn. Dưới đây là một số cải tiến mà tôi muốn giới thiệu cho Amazon nếu tôi có cơ hội thay đổi các công cụ của họ.