Chòm sao: Đánh giá hiệu suất quảng cáo trên mạng xã hội của bạn

Thời gian đọc: <1 phút Quantifi, một nền tảng thử nghiệm quảng cáo trên mạng xã hội, đã ra mắt Thẻ điểm Constellation, một công cụ miễn phí tạo báo cáo tùy chỉnh chi tiết hiệu suất quảng cáo xã hội của bạn trên Facebook, Instagram và Twitter. Thẻ điểm Constellation sử dụng công nghệ máy học để sàng lọc qua hàng nghìn điểm dữ liệu ẩn danh được thu thập trên các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số từ tất cả các ngành để chỉ ra các vấn đề cụ thể và đề xuất được cá nhân hóa để tối ưu hóa chi tiêu quảng cáo xã hội của bạn. Với Thẻ điểm chòm sao, bạn có thể: So sánh hiệu suất của các quảng cáo trên mạng xã hội