Bạn đã sai, đây là 4 lý do tại sao phương tiện truyền thông xã hội ảnh hưởng đến SEO

Chúng tôi có thể vui lòng đặt cuộc tranh luận này để nghỉ ngơi? Với tôi, có vẻ như có một số chuyên gia đang nói xấu trên mạng xã hội mà không hiểu hết tác động của nó. Mạng xã hội là một phương pháp xúc tiến xây dựng cả mối quan hệ với thương hiệu cũng như giúp bạn tiếp xúc với nhiều đối tượng hơn. Tôi không muốn gộp tất cả lại, nhưng có vẻ như phần lớn tiếng ồn đến từ các chuyên gia SEO - những người đơn giản là không