Zymplify: Tiếp thị như một dịch vụ cho doanh nghiệp nhỏ

Sự phát triển, khuôn khổ và tích hợp nhanh chóng tiếp tục đưa các nền tảng ra thị trường cung cấp nhiều tính năng với chi phí thấp hơn đáng kể mỗi năm. Zymplify là một trong những nền tảng đó - một nền tảng tiếp thị đám mây cung cấp tất cả các tính năng cần thiết cho một doanh nghiệp nhỏ để thu hút, mua lại và báo cáo về khách hàng tiềm năng trực tuyến. Tuy nhiên, nó làm được điều đó với ít hơn hầu hết các nền tảng tự động hóa tiếp thị khác trên thị trường. Từ trang web: Zymplify là