10 cải tiến bạn có thể thực hiện cho tiếp thị xã hội ngay hôm nay!

Một phần ngày càng tăng của các nỗ lực tiếp thị trong nước mà chúng tôi triển khai cho các công ty bao gồm cả chiến lược truyền thông xã hội có trả tiền và không phải trả tiền. Tôi luôn bị thổi bay trước những tin tức liên tục rằng mạng xã hội không nhận được lợi tức đầu tư mà các công ty đang tìm kiếm ở những nơi khác. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là do thiếu sự thực thi và một chiến lược tốt, không phải dạng vừa đâu. Chúng tôi tiếp tục nhận thấy sự phát triển trong tiếp thị xã hội và nó cực kỳ hiệu quả trong

Tiếp thị trong nước cho doanh nghiệp nhỏ

Công nghệ tiếp tục mang đến những cơ hội đáng kinh ngạc cho các doanh nghiệp nhỏ. Khi sức mạnh tính toán và các nền tảng tiếp tục phát triển, chi phí tiếp tục giảm trên diện rộng. Một vài năm trước, các công cụ tìm kiếm và nền tảng xã hội có giá hàng nghìn đô la mỗi tháng và chỉ dành cho các công ty có đủ khả năng đầu tư. Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với một nhóm các chuyên gia kinh doanh nhỏ về các công cụ để giúp họ và UpCity là một trong những công cụ tại