Những vai trò nào cần thiết trong Phòng Tiếp thị Kỹ thuật số Ngày nay?

Đối với một số khách hàng của tôi, tôi quản lý tất cả các tài năng cần thiết cho các nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số của họ. Đối với những người khác, họ có một nhân viên nhỏ và chúng tôi tăng cường các kỹ năng cần thiết. Đối với những người khác, họ có một đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ trong nội bộ và chỉ cần hướng dẫn tổng thể và quan điểm bên ngoài để giúp họ luôn đổi mới và xác định những khoảng trống. Khi tôi mới thành lập công ty của mình, nhiều nhà lãnh đạo trong ngành đã khuyên tôi nên chuyên môn hóa và theo đuổi