Phát triển hồ sơ xã hội của bạn

Trong ngành của chúng tôi, một lý lịch xã hội là một yêu cầu bắt buộc. Nếu bạn là một ứng viên đang tìm kiếm một công việc trên mạng xã hội, tốt hơn bạn nên có một mạng lưới tuyệt vời và sự hiện diện trực tuyến. Nếu bạn là một ứng viên đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tốt hơn hết tôi có thể tìm thấy bạn trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn là ứng viên đang tìm kiếm một công việc tiếp thị nội dung, tốt hơn hết tôi nên xem một số nội dung phổ biến trên blog của bạn. Yêu cầu