Kỷ nguyên kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng mọi thứ

Khi tôi nói chuyện với các nhân viên trẻ bây giờ, thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng họ không nhớ lại những ngày mà chúng tôi không có Internet. Một số thậm chí không nhớ một thời gian mà không có điện thoại thông minh. Nhận thức của họ về công nghệ luôn là nó tiếp tục phát triển. Chúng ta đã có những khoảng thời gian hàng chục năm trong cuộc đời mình, nơi mà những tiến bộ công nghệ đã ổn định… nhưng giờ không còn như vậy nữa. Tôi nhớ rõ ràng đã làm việc trong 1 năm, 5 năm và 10 năm