Các xu hướng thiết kế trang web 2016 cần xem xét trước khi tạo trang web của bạn

Chúng tôi đã thấy rất nhiều công ty đang hướng tới trải nghiệm đơn giản hơn cho người dùng trang web. Cho dù bạn là nhà thiết kế, nhà phát triển hay bạn chỉ yêu thích các trang web, bạn có thể học được điều gì đó bằng cách xem cách họ làm việc đó. Hãy sẵn sàng để được truyền cảm hứng! Hoạt ảnh Bỏ lại sau những ngày đầu tiên, lòe loẹt của web, nơi tràn ngập ảnh gif nhấp nháy, thanh hoạt hình, nút, biểu tượng và chuột lang nhảy múa, hoạt ảnh ngày nay có nghĩa là tạo ra các hành động tương tác, phản hồi