Cách kiểm tra, loại bỏ và ngăn chặn phần mềm độc hại khỏi trang web WordPress của bạn

Tuần này khá bận rộn. Một trong những tổ chức phi lợi nhuận mà tôi biết đã rơi vào tình trạng khá khó khăn - trang WordPress của họ đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Trang web đã bị tấn công và các tập lệnh được thực thi trên khách truy cập đã làm hai việc khác nhau: Cố gắng lây nhiễm phần mềm độc hại vào Microsoft Windows. Đã chuyển hướng tất cả người dùng đến một trang web sử dụng JavaScript để khai thác PC của khách truy cập để khai thác tiền điện tử. Tôi phát hiện ra trang web đã bị tấn công khi tôi truy cập nó sau khi