Accrisoft Freedom: Một loại CMS khác

Hầu hết các trang web hiện đại sử dụng CMS (Hệ thống quản lý nội dung) để cho phép quản trị viên trang web thực hiện các thay đổi, đăng nội dung và quản lý trang web. Điều này trái ngược với những ngày xưa, việc gọi điện cho cơ quan thiết kế của bạn để thực hiện các thay đổi, điều này có thể rất tốn kém và gây ra sự chậm trễ trong cập nhật. Mặc dù quản lý trang web trước đây chỉ là lĩnh vực của những cá nhân có kỹ năng cao (đôi khi được gọi là “quản trị viên web”), CMS mở ra quyền kiểm soát cho các thành viên không chuyên về kỹ thuật của một tổ chức,