SpotOn và Poynt: Tiếp thị Tích hợp POS cho Doanh nghiệp Nhỏ

SpotOn đã lắp đặt hơn 3,000 thiết bị xử lý điểm bán hàng và thanh toán tại các nhà hàng, nhà bán lẻ và tiệm trên toàn quốc. Họ đã hợp tác với Poynt để cung cấp điểm bán hàng linh hoạt cho phép các nhà bán lẻ và chủ nhà hàng thu thập thông tin liên hệ của khách hàng và chấp nhận thanh toán tại quầy hoặc bất cứ nơi nào khách hàng ở. Công cụ tiếp thị POS Các công cụ tiếp thị của SpotOn giúp bạn dễ dàng triển khai chiến lược giao tiếp nhất quán với khách hàng để họ thường xuyên