Trang web Đánh giá, Tư vấn, So sánh và Khám phá Phần mềm (65 Tài nguyên)

Khá nhiều người tự hỏi làm thế nào tôi có thể tìm thấy một loạt các nền tảng và công cụ công nghệ bán hàng và tiếp thị ngoài kia mà họ chưa nghe nói đến, hoặc thậm chí có thể là phiên bản beta. Ngoài các cảnh báo tôi đã thiết lập, có một số tài nguyên tuyệt vời để tìm kiếm các công cụ. Gần đây tôi đã chia sẻ danh sách của mình với Matthew Gonzales và anh ấy đã chia sẻ một vài danh sách yêu thích của mình và điều đó giúp tôi bắt đầu