Hệ thống quản lý hợp đồng là gì? Chúng phổ biến như thế nào?

Trong Trạng thái quản lý hợp đồng hàng năm thứ ba của SpringCM, họ báo cáo rằng chỉ có 32% người trả lời khảo sát đang sử dụng giải pháp quản lý hợp đồng, tăng 6% so với năm ngoái. Hệ thống quản lý hợp đồng cung cấp cho tổ chức phương tiện để viết hoặc tải lên hợp đồng một cách an toàn, phân phối hợp đồng, giám sát hoạt động, quản lý các chỉnh sửa, tự động hóa quy trình phê duyệt và tổng hợp thống kê hợp đồng để báo cáo. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đáng báo động là phần lớn các công ty gửi hợp đồng qua