Tình hình Tự động hóa Tiếp thị 2015

Không có nghi ngờ gì về sức mạnh của tự động hóa tiếp thị nhưng đó là một thuật ngữ khá mơ hồ và được sử dụng quá mức mà trên thực tế mọi nền tảng đều quảng bá… nhưng ít thực sự bao hàm tất cả các tính năng và cơ hội. Một số chỉ sử dụng nó để mua lại, một số chỉ bán hàng, một số tiếp thị, một số giữ chân. Các nền tảng khác không có các yếu tố chính như tính điểm khách hàng tiềm năng hoặc tích hợp. Và, như đồ họa thông tin này cho thấy, nhiều công ty đang thiếu hoàn toàn những lợi ích của tự động hóa tiếp thị. Hôm nay với