LinkedIn: 25 chuyên gia truyền thông xã hội hàng đầu cần theo dõi

Jason Miller gần đây đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng anh ấy cảm thấy như mình đã sinh con khi tác phẩm mới nhất của anh ấy cuối cùng được xuất bản. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy tự hào về đứa bé này! Hướng dẫn về LinkedIn của nhà tiếp thị tinh vi thật tuyệt vời… sáng tạo, đầy màu sắc và được đóng gói với lời khuyên từ các chuyên gia tiếp thị khác nhau, các trường hợp sử dụng khác nhau và rất nhiều tài nguyên. Nếu bạn chưa tải xuống - hãy tải xuống và sử dụng nó như một danh sách kiểm tra về cách bạn đặt