Tạo, chia sẻ và tác động đến KPI doanh nghiệp của bạn

Một trong những vấn đề mà tôi luôn gặp phải với phân tích là các nhà cung cấp nghĩ rằng đóng gói ngày càng nhiều các phép đo là cách để nâng cao nền tảng của họ. Mặc dù thật tuyệt khi có hàng nghìn biến để báo cáo, nhưng việc hiểu biến nào thực sự có tác động đến doanh nghiệp của bạn khó hơn nhiều. Và thậm chí hiểu được những biến số nào cũng đặt ra câu hỏi về cách di chuyển kim. Nền tảng phân tích dường như luôn tạo ra nhiều câu hỏi hơn