Tiếp thị di động: Thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn với 5 chiến lược này

Vào cuối năm nay, hơn 80% người Mỹ trưởng thành sẽ có điện thoại thông minh. Thiết bị di động thống trị cả bối cảnh B2B và B2C và việc sử dụng chúng thống trị hoạt động tiếp thị. Mọi thứ chúng tôi làm bây giờ đều có yếu tố di động mà chúng tôi phải kết hợp vào các chiến lược tiếp thị của mình. Tiếp thị di động Tiếp thị di động là tiếp thị trên hoặc bằng thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại thông minh. Tiếp thị di động có thể cung cấp cho khách hàng thời gian và địa điểm