Tối ưu hóa Chi tiêu cho hội thảo trên web của bạn: Máy tính ROI cho hội thảo trên web

Bạn có biết rằng trung bình các nhà tiếp thị B2B sử dụng 13 chiến thuật tiếp thị khác nhau cho các tổ chức tương ứng của họ không? Tôi không biết về bạn, nhưng điều đó khiến tôi đau đầu khi chỉ nghĩ về nó. Tuy nhiên, khi tôi thực sự nghĩ về điều đó, chúng tôi giúp khách hàng của mình triển khai nhiều chiến thuật đó mỗi năm và con số đó chỉ tăng lên khi các phương tiện trở nên bão hòa hơn. Là nhà tiếp thị, chúng ta phải ưu tiên khi nào và ở đâu chúng ta sẽ