Tự động hóa thử nghiệm và tối ưu hóa ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn với tiếng vỗ tay

Tự động hóa kiểm tra từ Applause là một dịch vụ cung cấp đầy đủ đảm bảo ứng dụng web và thiết bị di động của bạn hoạt động nhất quán từ bản dựng này sang bản tiếp theo. Tôi thường nói với mọi người rằng nếu bạn thiết kế hoặc phát triển bất cứ thứ gì và yêu cầu phản hồi, bạn thực sự sẽ nhận được những phản hồi không cần thiết, không định tính cũng không định lượng. Yêu cầu ai đó phản hồi cũng giống như hỏi, "Bạn có thể tìm thấy điều gì sai trong điều này không?" và thử nghiệm người dùng đi từ điểm chung