Lưu trữ WordPress chạy chậm? Chuyển sang lưu trữ được quản lý

Mặc dù có rất nhiều lý do khiến cài đặt WordPress của bạn chạy chậm (bao gồm các plugin và chủ đề được viết kém), tôi tin rằng lý do lớn nhất khiến mọi người gặp sự cố là do công ty lưu trữ của họ. Nhu cầu bổ sung cho các nút xã hội và tích hợp làm nảy sinh vấn đề - nhiều người trong số chúng tải rất chậm. Mọi người lưu ý. Khán giả của bạn chú ý. Và họ không chuyển đổi. Có thể tải trang mất hơn 2 giây

Cách tăng tốc trang web WordPress của bạn

Chúng tôi đã viết, ở một mức độ lớn, tác động của tốc độ đến hành vi của người dùng của bạn. Và tất nhiên, nếu có tác động đến hành vi của người dùng, thì sẽ có tác động đến việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Hầu hết mọi người không nhận ra số lượng các yếu tố liên quan đến quá trình đơn giản để nhập một trang web và tải trang đó cho bạn. Hiện tại, một nửa lưu lượng truy cập trang web gần như là di động, nên cũng bắt buộc phải có