Sự thống trị ngày càng tăng của Tìm kiếm trên Di động

Ngày nay, có một trang web dành cho thiết bị di động thực sự không phải là một lựa chọn và không phải là một cách bán thêm của các nhà phát triển web. Chúng tôi đã làm việc trên các phiên bản dành cho thiết bị di động của tất cả các trang web và trang web khách hàng của chúng tôi trong nhiều tháng nay và nó đang mang lại hiệu quả. Trung bình, chúng tôi thấy rằng hơn 10% khách truy cập của khách hàng của chúng tôi đến bằng thiết bị di động. Trên Martech Zone, được tối ưu hóa cho thiết bị di động, chúng tôi thấy hơn 20% lưu lượng truy cập của chúng tôi đến từ thiết bị di động