Tăng tốc đường ống dẫn của bạn với Tạo khách hàng tiềm năng tự động

Rất ít công ty có khả năng bán hàng để thu hút mọi khách hàng tiềm năng. Điều đó có nghĩa là bạn thường để lại cơ hội hoặc cảm giác gan dạ về những khách hàng tiềm năng mà bạn nên dành nhiều thời gian nhất. Thường xuyên hơn không, điều này gây ra thảm họa cho các công ty. Họ dành thời gian cho những khách hàng tiềm năng sẽ không bao giờ chuyển đổi trong khi họ có thể có những khách hàng tiềm năng đang hot và sẵn sàng kinh doanh. Các nền tảng tạo khách hàng tiềm năng tự động cung cấp một cách tiếp cận khác, trong đó