APE: Tác giả, Nhà xuất bản, Doanh nhân

Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Guy Kawasaki, tôi đã mua một bản APE: Tác giả, Nhà xuất bản, Doanh nhân-Cách xuất bản một cuốn sách. Tôi đã đọc phần lớn sách của Guy Kawasaki và là một người hâm mộ khá lâu rồi (hãy nhớ theo dõi cuộc phỏng vấn lần đầu tiên anh ấy tweet cho tôi… một câu chuyện vui!). Tuy nhiên, cuốn sách này khá khác biệt… nó là một cuốn sách hướng dẫn chi tiết từng bước về cách tự xuất bản ebook của bạn. Chàng tác giả