Phông chữ tốt nhất cho Email là gì? Phông chữ An toàn cho Email là gì?

Tất cả các bạn đã nghe những lời phàn nàn của tôi về việc thiếu những tiến bộ trong hỗ trợ qua email trong những năm qua, vì vậy tôi sẽ không dành (quá nhiều) thời gian để than vãn về điều đó. Tôi chỉ ước rằng một ứng dụng email lớn (ứng dụng hoặc trình duyệt), sẽ thoát ra khỏi gói và cố gắng hỗ trợ đầy đủ các phiên bản mới nhất của HTML và CSS. Tôi không nghi ngờ gì rằng hàng chục triệu đô la đang được các công ty chi ra để tinh chỉnh email của họ. Đó là