Amplero: Một cách thông minh hơn để giảm bớt sự bỏ trốn của khách hàng

Khi nói đến việc giảm bớt sự quấy rầy của khách hàng, kiến ​​thức là sức mạnh đặc biệt nếu nó ở dạng hiểu biết sâu sắc về hành vi. Là nhà tiếp thị, chúng tôi làm mọi thứ có thể để hiểu cách khách hàng cư xử và lý do họ rời đi, để chúng tôi có thể ngăn chặn điều đó. Nhưng những gì các nhà tiếp thị thường nhận được là một lời giải thích churn hơn là một dự đoán thực sự về rủi ro churn. Vậy làm thế nào để bạn đứng trước vấn đề? Làm thế nào để bạn dự đoán ai