20 yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Chà, đây là một đồ họa thông tin vô cùng toàn diện và được thiết kế tốt từ BargainFox. Với số liệu thống kê về mọi khía cạnh của hành vi người tiêu dùng trực tuyến, nó làm sáng tỏ điều gì đang tác động chính xác đến tỷ lệ chuyển đổi trên trang thương mại điện tử của bạn. Mọi khía cạnh của trải nghiệm thương mại điện tử đều được cung cấp, bao gồm thiết kế trang web, video, khả năng sử dụng, tốc độ, thanh toán, bảo mật, bỏ qua, trả hàng, dịch vụ khách hàng, trò chuyện trực tiếp, đánh giá, lời chứng thực, tương tác với khách hàng, thiết bị di động, phiếu giảm giá và chiết khấu, vận chuyển, chương trình khách hàng thân thiết, mạng xã hội, trách nhiệm xã hội và bán lẻ.