Toluna Start: Trí tuệ người tiêu dùng theo thời gian thực với một cộng đồng toàn cầu

Toluna Start là một nền tảng trí tuệ người tiêu dùng nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối, theo thời gian thực. Các sản phẩm cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng, nghiên cứu thị trường và cho phép khách hàng tiến hành ngay nghiên cứu định lượng và định tính trong thời gian thực. Không giống như các nền tảng nghiên cứu thị trường truyền thống, Toluna kết hợp cả công nghệ cần thiết và quyền truy cập vào cộng đồng toàn cầu để cung cấp thông tin bạn cần. Toluna Start Cho dù đó là phát triển sản phẩm mới nhanh nhẹn hay thử nghiệm thông điệp thương hiệu và truyền thông, Toluna có một nền tảng trí tuệ người tiêu dùng để hỗ trợ