Vui lòng kiểm tra các biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng của bạn

Một vài năm, chúng tôi đã làm việc với một khách hàng đã đầu tư một khoản ngân sách đáng kể cho một đại lý xây dựng thương hiệu để xây dựng sự hiện diện web mới đẹp mắt. Khách hàng đến với chúng tôi vì họ không thấy bất kỳ khách hàng tiềm năng nào đến qua trang web và yêu cầu chúng tôi giúp đỡ họ. Chúng tôi đã làm điều đầu tiên mà chúng tôi thường làm, gửi yêu cầu thông qua trang liên hệ của họ và chờ phản hồi. Không có ai đến. Sau đó chúng tôi liên hệ với họ và hỏi