Rant: Thị trường vi phạm bản quyền trực tuyến

Ngành công nghiệp âm nhạc và vi phạm bản quyền, ngành công nghiệp phim và torrent, báo chí và tin tức trực tuyến. Tất cả những thứ này có điểm gì chung? Cung, cầu và thị trường dịch chuyển. Tôi là một người hâm mộ lớn của chủ nghĩa tư bản và hơi nghiêng về phe tự do trong phổ chính trị. Tôi tin rằng thị trường tự do hầu như luôn tìm thấy hướng đi đúng đắn để tiến tới. Mỗi lần tôi thấy chính phủ đàn áp vi phạm bản quyền, chia sẻ tệp và buôn lậu, tôi lại chột dạ.

Công tắc lớn và Bluelock

Vài tuần trước, tôi bắt đầu đọc The Big Switch của Nicholas Carr. Đây là một đoạn trích từ trang web đã chết: Một trăm năm trước, các công ty đã ngừng sản xuất điện bằng động cơ hơi nước và máy phát điện và cắm vào lưới điện mới xây dựng. Nguồn điện giá rẻ do các công ty điện lực bơm ra không chỉ thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Nó tạo ra một phản ứng dây chuyền của những chuyển đổi kinh tế và xã hội mang đến thế giới hiện đại