Lọc tên miền phụ trong Google Analytics

Với các nhà cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) như Compendium, bạn ủy quyền một miền phụ và lưu trữ blog của mình trên một miền phụ khác với trang web của bạn. Thông thường, điều này được thực hiện với blog.domain.com và www.domain.com. Thông thường, các công ty triển khai một tài khoản hoàn toàn riêng biệt trong Google Analytics để theo dõi tên miền phụ của blog. Nó thực sự không cần thiết. Google Analytics sẽ cho phép bạn giám sát nhiều tên miền phụ trong một cấu hình. Để làm điều này, bạn chỉ cần thêm một dòng mã vào