Chiến lược tiếp thị Người thua cuộc và Người chiến thắng năm 2012

Khi chúng ta bắt đầu nhìn lại năm vừa qua, tôi tin rằng điều quan trọng là phải có được một bức tranh rõ ràng về những gì các chiến lược tiếp thị đang phát triển… cả về mức độ phổ biến và kết quả. Điều quan trọng là phải nhận ra các chiến lược mà các nhà tiếp thị đang chạy theo vòng tròn và không thực sự tạo ra kết quả mà họ đang tìm kiếm hoặc cần. Chiến lược tiếp thị Những người thất bại trong năm 2012 Backlinking - Một trong những bài đăng gây tranh cãi và phổ biến hơn của chúng tôi trong năm 2012 đã thông báo rằng