Giải thích về xử lý thẻ tín dụng và thanh toán di động

Thanh toán di động đang trở nên phổ biến và là một chiến lược vững chắc để đóng cửa hoạt động kinh doanh nhanh hơn và làm cho quy trình thanh toán của khách hàng dễ dàng hơn. Cho dù bạn là nhà cung cấp thương mại điện tử với đầy đủ giỏ hàng, người bán có tính năng thanh toán trên thiết bị di động (ví dụ của chúng tôi ở đây) hay thậm chí là nhà cung cấp dịch vụ (chúng tôi sử dụng FreshBooks để lập hóa đơn có bật thanh toán), thanh toán di động là một chiến lược tuyệt vời để thu hẹp khoảng cách giữa quyết định mua hàng và chuyển đổi thực tế. Khi chúng tôi đăng ký lần đầu tiên,