SEO không phải trả tiền là gì?

Nếu bạn muốn hiểu về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bạn thực sự phải ngừng nghe những người trong ngành tìm kiếm lợi nhuận từ nó và chỉ đơn giản là nghe theo lời khuyên của Google. Đây là một đoạn tuyệt vời từ Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của họ: Mặc dù tiêu đề của hướng dẫn này có chứa các từ “công cụ tìm kiếm”, chúng tôi muốn nói rằng bạn nên đưa ra quyết định tối ưu hóa của mình trước tiên và quan trọng nhất là điều gì tốt nhất cho khách truy cập của bạn