Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh: Câu trả lời cho Môi trường quảng cáo an toàn với thương hiệu?

Các mối quan tâm ngày càng tăng về quyền riêng tư, cùng với sự sụp đổ của cookie, có nghĩa là các nhà tiếp thị hiện cần cung cấp nhiều chiến dịch được cá nhân hóa hơn, trong thời gian thực và trên quy mô lớn. Quan trọng hơn, họ cần thể hiện sự đồng cảm và trình bày thông điệp của mình trong môi trường an toàn cho thương hiệu. Đây là lúc sức mạnh của nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh phát huy. Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là một cách để nhắm mục tiêu đến các đối tượng có liên quan bằng cách sử dụng các từ khóa và chủ đề bắt nguồn từ nội dung xung quanh khoảng không quảng cáo, không yêu cầu cookie hay thứ khác