Biết Sử dụng Hợp pháp, Tiết lộ và IP của Bạn

Sáng nay, tôi nhận được một thư từ một công ty mà chúng tôi đã viết. Email khá mạnh mẽ trong việc yêu cầu chúng tôi xóa ngay mọi tham chiếu đến tên công ty đã đăng ký nhãn hiệu trong bài đăng của chúng tôi và đề nghị chúng tôi liên kết đến trang web của họ bằng cách sử dụng một cụm từ thay thế. Sử dụng hợp lý nhãn hiệu Tôi đoán rằng công ty có thể đã thành công trong quá khứ trong việc lôi kéo mọi người xóa tên và thêm cụm từ - đó là một SEO