Những sai lầm hàng đầu trên mạng xã hội năm 2013

Đánh lừa nhân viên, đăng tweet theo lịch trình, tài khoản bị tấn công, hack tin tức về các sự kiện bi thảm, sự vô cảm về chủng tộc và thẻ bắt đầu bằng # ... đã là một năm thú vị cho những sai lầm trên mạng xã hội. Các công ty đã trải qua những thảm họa PR này là cả lớn và nhỏ… nhưng điều quan trọng cần nói thêm là mọi sai lầm trên mạng xã hội đều có thể sửa chữa được. Tôi thực sự không biết về bất kỳ sự cố cụ thể nào có ảnh hưởng lâu dài đến công ty nên các nhà tiếp thị của công ty, mặc dù rất xấu hổ, không nên sợ hậu quả lâu dài.