Cách thúc đẩy kinh doanh với Twitter và Tweet được quảng cáo

Twitter hiện cung cấp nhiều chiến dịch khác nhau để tạo lượng người theo dõi, thúc đẩy lưu lượng truy cập và chuyển đổi đến trang web của bạn, cài đặt ứng dụng, thu hút khách hàng tiềm năng hoặc quảng cáo các tweet cụ thể. Tweet được quảng cáo tiếp tục xuất hiện trong dòng thời gian của tôi trên Twitter và trong các ứng dụng Twitter gốc. Doanh nghiệp của bạn nên tận dụng các phương pháp hay nhất của Twitter, nhưng nếu bạn thực sự trả tiền để quảng cáo một Tweet, thì có những điều cụ thể mà bạn có thể làm để cải thiện tỷ lệ nhấp vào quảng cáo