Cách đo lường và cải thiện chiến lược tiếp thị trên Twitter của bạn

Không có quá nhiều tin tức trên Twitter và tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Jack trong Thư ngỏ gửi Twitter của tôi. Điều đó nói lên rằng, tôi vẫn sử dụng Twitter hàng ngày, tìm thấy giá trị giữa những tiếng ồn chói tai và mong muốn nó thành công. Bạn có thể sử dụng Twitter để giúp quảng bá thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình không? Tất nhiên! Năm mươi bảy phần trăm người dùng đã phát hiện ra một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ mới trên Twitter, và

Cách thúc đẩy kinh doanh với Twitter và Tweet được quảng cáo

Twitter hiện cung cấp nhiều chiến dịch khác nhau để tạo lượng người theo dõi, thúc đẩy lưu lượng truy cập và chuyển đổi đến trang web của bạn, cài đặt ứng dụng, thu hút khách hàng tiềm năng hoặc quảng cáo các tweet cụ thể. Tweet được quảng cáo tiếp tục xuất hiện trong dòng thời gian của tôi trên Twitter và trong các ứng dụng Twitter gốc. Doanh nghiệp của bạn nên tận dụng các phương pháp hay nhất của Twitter, nhưng nếu bạn thực sự trả tiền để quảng cáo một Tweet, thì có những điều cụ thể mà bạn có thể làm để cải thiện tỷ lệ nhấp vào quảng cáo