15 lý do kinh doanh để sử dụng Twitter

Các doanh nghiệp tiếp tục đấu tranh về lý do sử dụng Twitter. Chọn một bản sao của Twitterville: Cách Doanh nghiệp Có thể Phát triển mạnh mẽ trong Các Khu phố Toàn cầu Mới của Shel Israel. Đó là một cuốn sách tuyệt vời ghi lại sự ra đời và phát triển của Twitter như một phương tiện mới đáng kinh ngạc để các doanh nghiệp giao tiếp thông qua. Khi tôi đang đọc cuốn sách, Shel đề cập đến một số lý do tại sao một công ty muốn sử dụng Twitter. Tôi nghĩ nhiều người trong số họ đáng được liệt kê…