Tất cả chúng ta đều ghét Spam và Gọi điện lạnh lùng ... Cho đến khi Chúng ta Không

Vào ngày 15 tháng XNUMX, tôi nhận được một email không mong muốn (còn gọi là SPAM) từ một công ty ở Atlanta cho tôi biết video giải thích là gì. Tôi biết đó là gì, chúng tôi đã viết nhiều về các video giải thích và xuất bản khá nhiều video của chúng tôi. Tôi đã không trả lời email. Một tuần sau, tôi nhận được một email khác có ghi chú tương tự. Một tuần sau, một cái khác. Tôi cũng không trả lời. Bốn email mà tôi không trả lời