Công cụ đề xuất SEO Rio: Kiểm soát thương hiệu có thể tùy chỉnh để tiếp thị địa phương mạnh mẽ

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn đến một cửa hàng bán lẻ - hãy gọi đó là cửa hàng đồ gia dụng - để mua thứ bạn cần - giả sử như một chiếc cờ lê. Bạn có thể đã tìm kiếm trực tuyến nhanh chóng các cửa hàng phần cứng gần đó và xác định nơi cần đến dựa trên giờ mở cửa hàng, khoảng cách từ vị trí của bạn và sản phẩm bạn muốn có còn hàng hay không. Hãy tưởng tượng thực hiện nghiên cứu đó và lái xe đến cửa hàng chỉ để