Janrain: Nắm bắt và khuếch đại sự hiện diện xã hội của bạn

Vì vậy, bạn đã có và chạy trên mạng xã hội của mình. Bạn đang thêm người hâm mộ và người theo dõi hàng ngày và nhận được một lượng nhỏ khách truy cập vào trang web của bạn. Phương tiện truyền thông xã hội mang lại cho bạn sự phát triển, nhưng bạn không thấy lợi tức đầu tư mà tất cả các chuyên gia truyền thông xã hội đang nói đến. Phương tiện truyền thông xã hội dường như là một mạng lưới khổng lồ này, nhưng bạn không bắt được gì bởi vì mọi người đều đang trượt qua các lỗ hổng. Có hai sự kiện quan trọng