Người dùng công cụ tìm kiếm câu hỏi số 1 hỏi về doanh nghiệp của bạn

Làm sao? Vào năm 2014, trong số tất cả các tìm kiếm trên Google, thuật ngữ số 1 được người dùng công cụ tìm kiếm sử dụng như thế nào. Mọi sản phẩm hoặc dịch vụ được bán trên Internet đều trả lời cho Cách làm. Câu hỏi đặt ra là bạn có phải là điểm đến của thông tin họ đang tìm kiếm hay không. Nếu bạn là một thức uống thể thao, thì đó có thể là cách đối phó với chuột rút hoặc cách chuẩn bị cho cơ thể của bạn để tập luyện chăm chỉ. Nếu bạn là một công ty phân tích,