Rev: Chuyển biên âm thanh và video, dịch, chú thích và phụ đề

Bởi vì khách hàng của chúng tôi có kỹ thuật cao, chúng tôi thường khó tìm được những nhà văn vừa sáng tạo vừa có kiến ​​thức. Theo thời gian, chúng tôi ngày càng mệt mỏi với việc viết lại, cũng như các nhà văn của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã thử nghiệm một quy trình mới. Bây giờ chúng tôi có một quy trình sản xuất trong đó chúng tôi thiết lập một phòng thu podcast di động tại vị trí - hoặc chúng tôi quay số họ - và chúng tôi ghi lại một vài podcast. Chúng tôi cũng ghi lại các cuộc phỏng vấn trên video.