Quyền hạn là gì?

Nếu bạn thực hiện một số tìm kiếm trên các trang web lớn thông báo cuộc tranh luận về Quyền lực của Twitter, bạn sẽ thấy những lời chê bai của tôi được đưa ra trên phần lớn các ý kiến. Điều đó khiến tôi phát điên khi mọi người tiếp tục nói về nó - và thậm chí có người đã xây dựng Twitority và Twithority. Một cái tên tốt hơn sẽ là Tìm kiếm Tweet theo thứ tự giảm dần theo số lượng người theo dõi. Tôi biết, đó là một cái tên dài khủng khiếp, nhưng đây chính xác là nó. Nó không thể