Bắt đầu một Cửa hàng Facebook miễn phí với VendorShop

Tuy nhiên, kiếm tiền từ phương tiện truyền thông xã hội đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Người hâm mộ có thể thích một trang Facebook nhưng việc chuyển đổi lượt thích thành lượt mua cần có cơ sở nghiêm túc. Hầu hết các nhà tiếp thị đã và đang xây dựng nhận thức về thương hiệu thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Nâng cao nỗ lực để đảm bảo khả năng kiếm tiền yêu cầu phải cung cấp nội dung và ứng dụng hấp dẫn để thúc đẩy mọi người mua hàng. Trò chơi, cuộc thi, phiếu giảm giá, ưu đãi độc quyền, bản xem trước và mẫu là rất ít loại nội dung phục vụ mục đích này. Thành công phụ thuộc vào