Trò chuyện video đang trở thành chủ đạo cho các trang web công ty và nền tảng thương mại điện tử

Salesforce đã xuất bản một bài báo và đồ họa thông tin chi tiết về tác động và các phương pháp hay nhất của trò chuyện video đối với dịch vụ khách hàng. Kênh dịch vụ khách hàng này kết hợp sự tiện lợi của trò chuyện trực tiếp và cuộc gọi điện thoại với video cá nhân. Với băng thông dồi dào, tốc độ 5G xung quanh và những cải tiến đáng kể trong công nghệ truyền thông video, không nghi ngờ gì nữa, trò chuyện video sẽ có tác động lớn. Gartner ước tính rằng hơn 100