Vydia: Quản lý Nội dung Video và Quyền Kỹ thuật số của Bạn

Vydia là một công ty công nghệ video Inc 500 cho phép người sáng tạo dễ dàng quản lý nội dung và quyền kỹ thuật số của họ thông qua một nền tảng tập trung. Người sáng tạo nội dung đang tận dụng sức mạnh của video trên mọi nền tảng xã hội có sẵn, tuy nhiên, những hiểu biết sâu sắc và quyền kiểm soát của họ đối với tài sản trí tuệ của họ bị hạn chế. Vydia đang trao quyền cho những người sáng tạo bằng cách giải quyết vấn đề này bằng một ứng dụng thông minh, phổ biến. Roy LaManna, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Vydia Các tính năng dành cho đại lý của Vydia Bao gồm khả năng: