3 bước để bắt đầu một chiến dịch tiếp thị video kinh doanh

Tiếp thị video đang hoạt động mạnh mẽ và các nhà tiếp thị tận dụng nền tảng này sẽ gặt hái được thành quả. Từ xếp hạng trên Youtube và Google đến việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng được nhắm mục tiêu của bạn thông qua quảng cáo video trên Facebook, nội dung video tăng lên đầu nguồn cấp tin tức nhanh hơn so với kẹo dẻo trong ca cao. Vì vậy, làm thế nào để bạn tận dụng phương tiện phổ biến nhưng phức tạp này? Bước đầu tiên để tạo nội dung video thu hút khán giả của bạn là gì? Tại Videospot, chúng tôi đã sản xuất và